دیدار مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی با خانواده شهید جانباز شیمیایی ابوالفضل فراهانی
دیدار مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی با خانواده شهید جانباز شیمیایی ابوالفضل فراهانی
مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی با خانواده شهید جانباز شیمیایی ابوالفضل فراهانی دیدار و گفت و گو کرد.
شنبه 15 دی 1397
تعداد بازدید: 72 مرتبه
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی، سعید گل شناس مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان شهدای هفتم تیر) روز شنبه 15 دی ماه ۱۳۹۷ با خانواده شهید جانباز شیمیایی ابوالفضل فراهانی دیدار و گفت و گو کرد.
شهید جانباز شیمیایی ابوالفضل فراهانی، جانباز 70 درصد و عضو هیئت مدیره جمعیت حمایت از مصدومین شیمیایی روز 13 شهریورماه 1397 به خیل شهدا پیوست.