نماز چیست؟
نماز چیست؟
آیت‌الله دکتر بهشتی در این کتاب با زبانی ساده و روان به معانی پیچیده و پنهان نماز پرداخته است. به علت شیوایی قلم نگارنده این کتاب بارها به چاپ رسیده است.
دوشنبه 03 تير 1392
تعداد بازدید: 3094 مرتبه
آیت‌الله دکتر بهشتی در این کتاب با زبانی ساده و روان به معانی پیچیده و پنهان نماز پرداخته است. به علت شیوایی قلم نگارنده این کتاب بارها به چاپ رسیده است.