کد مطلب: 155
img
تعداد بازدید: 1839 مرتبه
این کتاب دربردارنده بحث‌های شهید بهشتی در باب مباحث نظری دینی است، در آن سال‌ها نزدیک به انقلاب اسلامی مبحث شناخت در جزوات و كتاب‌هایی از سوی اندیشمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی پایبند به مرام ماركسیس...
کد مطلب: 162
img
تعداد بازدید: 1518 مرتبه
بریده ای از کتاب؛ پرسید: «این میهمانان عزیز ما آشناست؟» هامون گفت: «آشنا می‌شویم.» ماهان، روی یکی از فایل‌ها کلیک کرد. اطلاعات به سرعت و یکی یکی روی صفحه رایانه ظاهر شدند. وقتی زمان‌سنج رایانه از صفحه...
صفحه 6 از 6
   
   1  2  3  4  5  [6]