خوش‌زبان - محمد
شهید بزرگوار
خوش‌زبان - محمد
19 سال بیشتر نداشت اما سوابق فعالیت سیاسی او سراسر مبارزه با رژیم طاغوت بود. او حتی در جریان تظاهرات‌های انقلاب دستگیر شده و طعم شکنجه‌های عذاب‌آور مزدوران رژیم شاه را هم چشیده بود. بعد از انقلاب با ش...
تعداد بازدید: 2895 مرتبه
19 سال بیشتر نداشت اما سوابق فعالیت سیاسی او سراسر مبارزه با رژیم طاغوت بود. او حتی در جریان تظاهرات‌های انقلاب دستگیر شده و طعم شکنجه‌های عذاب‌آور مزدوران رژیم شاه را هم چشیده بود. بعد از انقلاب با شناختی که از شهید بهشتی داشت به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد.