حسینی بهشتی - سید محمد
شهید بزرگوار آیت‌الله دکتر
حسینی بهشتی - سید محمد
او یک عالم متفکر و جامع‌الاحوال به‌شمار می‌رفت که در بیشتر علوم اسلامی و اجتماعی صاحب رای و اندیشه بود. شهید چهره‌ای درخشان در عصر معاصر بود که در پرتو نهضت عاشورایی امام نمایان شد. عظمت او در این است...
تعداد بازدید: 7118 مرتبه
او یک عالم متفکر و جامع‌الاحوال به‌شمار می‌رفت که در بیشتر علوم اسلامی و اجتماعی صاحب رای و اندیشه بود. شهید چهره‌ای درخشان در عصر معاصر بود که در پرتو نهضت عاشورایی امام نمایان شد. عظمت او در این است که صرفاً در یک بعد پیش نرفت و بینش عمیقی نسبت به مسائل مختلف داشت.