دانش - محمدکاظم
شهید بزرگوار
دانش - محمدکاظم
در انتخابات دوره اول مجلس به عنوان نماینده مردم اندیمشک وارد عرصه خدمتگزاری شد و با عشقی که نسبت به مردم و خدمت به آنان داشت، از کرسی‌اش در مجلس فقط برای خدمت به خلق و آبادانی شهرش استفاده کرد و تا آخ...
تعداد بازدید: 2166 مرتبه
در انتخابات دوره اول مجلس به عنوان نماینده مردم اندیمشک وارد عرصه خدمتگزاری شد و با عشقی که نسبت به مردم و خدمت به آنان داشت، از کرسی‌اش در مجلس فقط برای خدمت به خلق و آبادانی شهرش استفاده کرد و تا آخرین قطرات خونش را هم در این راه جنگید.