شهریاری - میربهزاد
شهید بزرگوار
شهریاری - میربهزاد
یکی از یاران شهید بهشتی بود و به عنوان نماینده رودباران به مجلس اول راه یافته بود. پس از ورود به مجلس، تمام همت خود را به کار گرفت تا به مردم منطقه محروم رودباران و استان بوشهر که همواره مورد بی‌مهری ...
تعداد بازدید: 2120 مرتبه
یکی از یاران شهید بهشتی بود و به عنوان نماینده رودباران به مجلس اول راه یافته بود. پس از ورود به مجلس، تمام همت خود را به کار گرفت تا به مردم منطقه محروم رودباران و استان بوشهر که همواره مورد بی‌مهری رژیم طاغوت بودند، خدمت کند.