عبدالکریمی - سیف الله
شهید بزرگوار
عبدالکریمی - سیف الله
او در مدت کوتاه نمایندگی‌اش در مجلس همواره به حوزه انتخابیه خود در مناطق مختلف روستایی و شهرس سرکشی و از نزدیک ضمن آشنایی با مشکلات و نابسامانی‌ها، عملکرد نظام جمهوری اسلامی را به مردم بازگو می‌کرد و ...
تعداد بازدید: 2010 مرتبه
او در مدت کوتاه نمایندگی‌اش در مجلس همواره به حوزه انتخابیه خود در مناطق مختلف روستایی و شهرس سرکشی و از نزدیک ضمن آشنایی با مشکلات و نابسامانی‌ها، عملکرد نظام جمهوری اسلامی را به مردم بازگو می‌کرد و از این طریق عزم ملی مردم شهرش را بالا می‌برد و به آن‌ها امید روزهای بهتر می‌داد.