نصیری لاری - مهدی
شهید بزرگوار
نصیری لاری - مهدی
علاقه‌مند به شعر و ادب پارسی و هنرهای اصیل اسلامی بود. از ابتدای دوران جوانی طبع شعر و نویسندگی داشت. او در نوشتن قطعه‌های ادبی هم تبحر فراوانی داشت. قطعات و سروده‌های شهید نصیری بیشتر با موضوعاتی اخل...
تعداد بازدید: 2091 مرتبه
علاقه‌مند به شعر و ادب پارسی و هنرهای اصیل اسلامی بود. از ابتدای دوران جوانی طبع شعر و نویسندگی داشت. او در نوشتن قطعه‌های ادبی هم تبحر فراوانی داشت. قطعات و سروده‌های شهید نصیری بیشتر با موضوعاتی اخلاقی و اجتماعی همراه بود.