اسدزاده - جواد
شهید بزرگوار
اسدزاده - جواد
او معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی بود و خدمت به هم‌نوعان و زدودن فقر و نابسمانی اقتصادی به جامانده از رژیم سابق را، عین عبادت می‌دانست و معتقد بود کسی که مسئولیتی را پذیرفته به نحو احسن آن را به ...
تعداد بازدید: 2265 مرتبه
او معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی بود و خدمت به هم‌نوعان و زدودن فقر و نابسمانی اقتصادی به جامانده از رژیم سابق را، عین عبادت می‌دانست و معتقد بود کسی که مسئولیتی را پذیرفته به نحو احسن آن را به انجام برساند در غیر این صورت به اسلام و انقلاب خیانت کرده است.