اکبری - حسین
شهید بزرگوار
اکبری - حسین
او مدیر عامل بانک کشاورزی بود و در مدت کوتاه مسئولیتش، با همه وجود نشان داد که در خدمت مردم محروم جامعه و به ویژه کشاورزان است. او در مدت زمانی که این مسئولیت را برعهده داشت همواره از کشاورزان حمایت ک...
تعداد بازدید: 2266 مرتبه
او مدیر عامل بانک کشاورزی بود و در مدت کوتاه مسئولیتش، با همه وجود نشان داد که در خدمت مردم محروم جامعه و به ویژه کشاورزان است. او در مدت زمانی که این مسئولیت را برعهده داشت همواره از کشاورزان حمایت کرد و خدماتی گسترده به آن‌ها و تولیدکنندگان این صنعت ارائه داد.