پاک نژاد - سید محمد
شهید بزرگوار
پاک نژاد - سید محمد
شهید در مدت زمان کوتاهی که به عنوان عضو هیئت مدیره صنایع چوب و کاغذ به خدمت مشغول بود، خدمات ارزنده‌ای در تهیه طرح‌های اقتصادی وزارت بازرگانی از خود به یادگار گذاشت. به گونه‌ای که کارکنان قدیمی وزارت ...
تعداد بازدید: 2302 مرتبه
شهید در مدت زمان کوتاهی که به عنوان عضو هیئت مدیره صنایع چوب و کاغذ به خدمت مشغول بود، خدمات ارزنده‌ای در تهیه طرح‌های اقتصادی وزارت بازرگانی از خود به یادگار گذاشت. به گونه‌ای که کارکنان قدیمی وزارت بازرگانی، تکاپو و همت او را برای اعتلای برنامه‌های کشور، هنوز هم به‌خاطر دارند.