جعفری معیری - هاشم
شهید بزرگوار دکتر
جعفری معیری - هاشم
پزشک بود و اهل مبارزه و خدمت. او بعد از انقلاب مسئولیت‌های بزرگی را برعهده گرفت که تقریباً از همه آن‌ها سربلند بیرون آمد. یکی از اقدامات اثرگذار او لایحه دگرگونی نظام تأمین اجتماعی کشور بود که در زمان...
تعداد بازدید: 2268 مرتبه
پزشک بود و اهل مبارزه و خدمت. او بعد از انقلاب مسئولیت‌های بزرگی را برعهده گرفت که تقریباً از همه آن‌ها سربلند بیرون آمد. یکی از اقدامات اثرگذار او لایحه دگرگونی نظام تأمین اجتماعی کشور بود که در زمان مدیریت او بر سازمان تأمین اجتماعی محقق شد.