سلیمی جهرمی - علی اکبر
شهید بزرگوار
سلیمی جهرمی - علی اکبر
او فقط به خدا می‌اندیشید و در تمام مسئولیت‌هایی که برعهده داشت تنها رضایت خداوند را مد نظر قرار می‌داد و در پذیرش مسئولیت‌ها به ارزش‌های دینی آن توجه می‌کرد و در مقابله با کسانی که قصد ایستادگی در برا...
تعداد بازدید: 2306 مرتبه
او فقط به خدا می‌اندیشید و در تمام مسئولیت‌هایی که برعهده داشت تنها رضایت خداوند را مد نظر قرار می‌داد و در پذیرش مسئولیت‌ها به ارزش‌های دینی آن توجه می‌کرد و در مقابله با کسانی که قصد ایستادگی در برابر حق را داشتند، مقاوم بود و از هیچ قدرتی واهمه نداشت.