مجیدی - علی‌محمد
شهید بزرگوار
مجیدی - علی‌محمد
مشاور عمرانی وزارت کشور بود و شیفته خدمت. همواره همه تلاش خود را برای رقم زدن زندگی بهتر هموطنانش به ویژه محرومین به کار می‌گرفت و از هیچ خدمتی برای آنان دریغ نمی‌کرد. او عاشق شهادت بود و شهادت را پلی...
تعداد بازدید: 2089 مرتبه
مشاور عمرانی وزارت کشور بود و شیفته خدمت. همواره همه تلاش خود را برای رقم زدن زندگی بهتر هموطنانش به ویژه محرومین به کار می‌گرفت و از هیچ خدمتی برای آنان دریغ نمی‌کرد. او عاشق شهادت بود و شهادت را پلی برای رسیدن به کمال بشریت می‌دانست.