مهمانچی - حبیب‌الله
شهید بزرگوار
مهمانچی - حبیب‌الله
او از جمله افرادی بود که هرگز حالت سکون به خود نگرفت و حتی لحظه‌ای از تعالی ارزش‌های اسلامی و خدمت به مردم و دین غفلت نکرد وی تا آخرین لحظه حیاتش برای انقلاب و اسلام کوشش کرد و همواره درونش برای خدمت ...
تعداد بازدید: 2435 مرتبه
او از جمله افرادی بود که هرگز حالت سکون به خود نگرفت و حتی لحظه‌ای از تعالی ارزش‌های اسلامی و خدمت به مردم و دین غفلت نکرد وی تا آخرین لحظه حیاتش برای انقلاب و اسلام کوشش کرد و همواره درونش برای خدمت به کشور می‌جوشید.