آقازمانی - علی‌اصغر
شهید بزرگوار
آقازمانی - علی‌اصغر
حزب جمهوری اسلامی که اعلام موجودیت کرد، او به همراه گروهی از دوستانش به حزب پیوست و به عنوان نخستین سرپرست واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی منصوب شد. او پس از تشکیل نهضت سوادآموزی به خاطر علاقه‌ای که ب...
تعداد بازدید: 2208 مرتبه
حزب جمهوری اسلامی که اعلام موجودیت کرد، او به همراه گروهی از دوستانش به حزب پیوست و به عنوان نخستین سرپرست واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی منصوب شد. او پس از تشکیل نهضت سوادآموزی به خاطر علاقه‌ای که به موضوع تعلیم و تعلم داشت به این نهاد انقلابی رفت.