اجاره دار - حسن
شهید بزرگوار
اجاره دار - حسن
از دوران نوجوانی مبارزه علیه طاغوت را آغاز کرده و دست به هرکاری زده بود تا به نهضت عاشورایی امام کمک کند. انقلاب هم که پیروز شد به دستور شهید بهشتی به عنوان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی منصوب شد ...
تعداد بازدید: 2626 مرتبه
از دوران نوجوانی مبارزه علیه طاغوت را آغاز کرده و دست به هرکاری زده بود تا به نهضت عاشورایی امام کمک کند. انقلاب هم که پیروز شد به دستور شهید بهشتی به عنوان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی منصوب شد و ادامه فعالیت‌هایش را در حزب دنبال کرد.