اکبری مازندرانی - عبدالحسین
شهید بزرگوار
اکبری مازندرانی - عبدالحسین
مبارزه با جریان‌های فکری انحرافی بعد از انقلاب اصلی‌ترین فعالیت این روحانی مبارز بود . شهید خود را خدمتگزار مردم می‌دانست و در برابر مشکلات و سختی‌های آن‌ها بی‌تفاوت نبود و سعی می‌کرد در حد توانش به ن...
تعداد بازدید: 2325 مرتبه
مبارزه با جریان‌های فکری انحرافی بعد از انقلاب اصلی‌ترین فعالیت این روحانی مبارز بود . شهید خود را خدمتگزار مردم می‌دانست و در برابر مشکلات و سختی‌های آن‌ها بی‌تفاوت نبود و سعی می‌کرد در حد توانش به نیازمندان کمک کند و مشکلات آنان را مرتفع سازد.