اکبر مولایی - محسن
شهید بزرگوار
اکبر مولایی - محسن
هم اهل اندیشه بود و هم اهل عمل. دست به هر کاری که می‌زد اول تمام جوانب آن را می‌سنجید و شتاب‌زده عمل نمی‌کرد. همین ویژگی او باعث شد که جذب حزب جمهوری اسلامی شود و در جلسات آن به طور مداوم شرکت کند. در...
تعداد بازدید: 3105 مرتبه
هم اهل اندیشه بود و هم اهل عمل. دست به هر کاری که می‌زد اول تمام جوانب آن را می‌سنجید و شتاب‌زده عمل نمی‌کرد. همین ویژگی او باعث شد که جذب حزب جمهوری اسلامی شود و در جلسات آن به طور مداوم شرکت کند. در کنار همکاری با حزب با کمیته انقلاب هم همکاری می‌کرد.