بخشایش - حسن
شهید بزرگوار
بخشایش - حسن
دانشجو بود و اهل علم. حتی شلوغی‌های انقلاب هم باعث نشد تا او علم را رها کند. انقلاب که به ثمر رسید، بلافاصله به دانشگاه بازگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. بعد به تبریز رفت و با همکاری دوستانش کانون نهضت...
تعداد بازدید: 2433 مرتبه
دانشجو بود و اهل علم. حتی شلوغی‌های انقلاب هم باعث نشد تا او علم را رها کند. انقلاب که به ثمر رسید، بلافاصله به دانشگاه بازگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. بعد به تبریز رفت و با همکاری دوستانش کانون نهضت اسلامی را در دانشگاه تبریز پایه‌ریزی کرد.