شماره: 1155
1398/02/12
برگزاری پنجمین نشست مجمع عمومی انجمن تغذیه سالم
برگزاری پنجمین نشست مجمع عمومی انجمن تغذیه سالم

پنجمین نشست مجمع عمومی انجمن تغذیه سالم در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر، پنجمین نشست مجمع عمومی انجمن تغذیه سالم روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه 1398 در تالار گفتگو مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©