شماره: 1156
1398/02/12
ساخت «مستند مسابقه اقلیما»
ساخت «مستند مسابقه اقلیما»

مستند «مسابقه اقلیما» در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر ساخته شد.

 به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر، مستند «مسابقه اقلیما» روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر ساخته شد.

حق انتشار محفوظ است ©