شماره: 1159
1398/02/24
برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهیدان نورصالحی
برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهیدان نورصالحی

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهیدان نورصالحی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهیدان نورصالحی روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

لازم به ذکر است، در این مراسم چندین مسابقه دانش آموزشی اجرا شد.

حق انتشار محفوظ است ©