شماره: 1172
1398/04/11
برگزاری دومین نشست هم اندیشی کشوری حسنا
برگزاری دومین نشست هم اندیشی کشوری حسنا

دومین نشست هم اندیشی کشوری حسنا در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، دومین نشست هم اندیشی کشوری حسنا روز سه شنبه 11 تیرماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©