شماره: 1182
1398/04/27
برگزاری اولین جلسه دوره «گام دوم»
برگزاری اولین جلسه دوره «گام دوم»

اولین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «عزت ملی و روابط خارجی» در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، اولین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «عزت ملی و روابط خارجی» با همت موسسه فرهنگی طلوع روز چهارشنبه 26 تیرماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

در این دوره، صادق کوشکی فعال حوزه سیاست در مورد پدیده های جهانی نظیر: 1- تحرّک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم 2- شکست سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه 3- گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه؛ به ایراد سخنرانی پرداخت.

حق انتشار محفوظ است ©