شماره: 1183
1398/04/27
نشست «سرگذشت انقلاب و ظرفیت ها» برگزار شد
نشست «سرگذشت انقلاب و ظرفیت ها» برگزار شد

دومین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «سرگذشت انقلاب و ظرفیت ها» در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، دومین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «سرگذشت انقلاب و ظرفیت ها» با حضور حسن عباسی تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک و با همت موسسه فرهنگی طلوع روز پنجشنبه 27 تیرماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©