شماره: 1185
1398/05/02
برگزاری نشست «علم و پژوهش»
برگزاری نشست «علم و پژوهش»

سومین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «علم و پژوهش» در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، سومین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «علم و پژوهش» با حضور محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم و با همت موسسه فرهنگی طلوع روز چهارشنبه 2 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©