شماره: 1186
1398/05/03
برگزاری سومین نشست عمومی مجمع تشکل های بین الملل
برگزاری سومین نشست عمومی مجمع تشکل های بین الملل

سومین نشست عمومی مجمع تشکل های بین الملل در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، سومین نشست عمومی مجمع تشکل های بین الملل روز پنج شنبه 3 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

لازم به ذکر است، در حاشیه این نشست نمایشگاهی از تصاویر فعالیت های این مجمع در کشورهای مختلف جهان دایر شد.

 

حق انتشار محفوظ است ©