شماره: 1201
1398/05/15
برگزار نشست تخصصی «بررسی سیاست ارزی دولت و لزوم پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم»
برگزار نشست تخصصی «بررسی سیاست ارزی دولت و لزوم پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم»

نشست تخصصی «بررسی سیاست ارزی دولت و لزوم پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم» در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، نشست تخصصی «بررسی سیاست ارزی دولت و لزوم پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم» روز دوشنبه 14 مردادماه 1398 با حضور کارشناسان و تحلیلگران مطرح در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©