شماره: 1203
1398/05/16
برگزاری پنجمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «اقتصاد»
برگزاری پنجمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «اقتصاد»

پنجمین جلسه از دوره گام دوم با محوریت اقتصاد در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، پنجمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «اقتصاد» با حضور حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با همت موسسه فرهنگی طلوع روز چهارشنبه 16 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©