شماره: 1206
1398/05/24
برگزاری هفتمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «عدالت و مبارزه با فساد»
برگزاری هفتمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «عدالت و مبارزه با فساد»

هفتمین جلسه از دوره گام دوم با محوریت عدالت و مبارزه با فساد در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، هفتمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «عدالت و مبارزه با فساد» با حضور علیرضا معاف معاون پژوهشی بنیاد سیاست پژوهی تمدن اسلام و با همت موسسه فرهنگی طلوع روز چهارشنبه 23 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©