شماره: 1207
1398/05/24
دوره آموزش «سواد رسانه» در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد
دوره آموزش «سواد رسانه» در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد

دوره آموزش «سواد رسانه» توسط موسسه مصاف ایرانیان در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، دوره آموزش «سواد رسانه» روز پنج شنبه 24 مردادماه 1398 توسط موسسه مصاف ایرانیان در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

 

حق انتشار محفوظ است ©