شماره: 1208
1398/05/24
برگزاری هشتمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «چهارچوب نظری فهم انقلاب»
برگزاری هشتمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «چهارچوب نظری فهم انقلاب»

هشتمین جلسه از دوره گام دوم با محوریت چهارچوب نظری فهم انقلاب در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، هشتمین جلسه از دوره «گام دوم» با محوریت «چهارچوب نظری فهم انقلاب» با حضور وحید یامین ‌پور نویسنده و فعال رسانه و با همت موسسه فرهنگی طلوع روز پنج شنبه 24 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©