شماره: 1212
1398/05/30
برگزاری ویژه برنامه حوزه علمیه دارالسلام
برگزاری ویژه برنامه حوزه علمیه دارالسلام

ویژه برنامه حوزه علمیه دارالسلام به مناسبت عید سعید غدیرخم در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، ویژه برنامه حوزه علمیه دارالسلام به مناسبت عید سعید غدیرخم روز سه شنبه 29 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©