شماره: 1218
1398/06/23
برگزاری ویژه برنامه خادمین اربعین
برگزاری ویژه برنامه خادمین اربعین

ویژه برنامه خادمین اربعین در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، ویژه برنامه خادمین اربعین روز جمعه 22 شهریورماه 1398 در محل سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©