شماره: 1219
1398/06/25
برگزاری سلسله جلسات «بیان معنوی»
برگزاری سلسله جلسات «بیان معنوی»

جلسات بیان معنوی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، سلسله جلسات «بیان معنوی» از روز دوشنبه 25 شهریور تا روز پنچ شنبه 28 شهریورماه 1398 در محل مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار می باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©