شماره: 1220
1398/06/30
برگزاری ویژه برنامه خادمین موکب شهید ابراهیم هادی
برگزاری ویژه برنامه خادمین موکب شهید ابراهیم هادی

ویژه برنامه خادمین موکب شهید ابراهیم هادی در مجموعه یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، ویژه برنامه خادمین موکب شهید ابراهیم هادی روز جمعه 29 شهریورماه 1398 در محل مجموعه یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©