شماره: 1261
1398/09/12
برگزاری مراسم هیأت مسلمیه و رونمایی از پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم حسینی (ع)
برگزاری مراسم هیأت مسلمیه و رونمایی از پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم حسینی (ع)

مراسم هیأت مسلمیه و رونمایی از پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم حسینی (ع) در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، مراسم هیأت مسلمیه و رونمایی از پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم حسینی (ع) روز سه شنبه 12 آذرماه سال 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©