شماره: 1272
1398/10/01
برگزاری اولین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها»
برگزاری اولین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها»

اولین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها» توسط حجت الاسلام برمایی در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، اولین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها» توسط حجت الاسلام برمایی روز پنج شنبه 28 آذرماه 1398 با همت موسسه مصاف ایرانیان در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©