شماره: 1274
1398/10/01
برگزاری دومین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها»
برگزاری دومین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها»

دومین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها» توسط حجت الاسلام برمایی در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، دومین روز از «کارگاه آموزشی ویژه مجردها» توسط حجت الاسلام برمایی روز جمعه 29 آذرماه 1398 با همت موسسه مصاف ایرانیان در سالن همایش مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©