شماره: 1279
1398/10/05
برگزاری اولین سالگرد گروه «ایرانی بخوانیم»
برگزاری اولین سالگرد گروه «ایرانی بخوانیم»

اولین سالگرد گروه ایرانی بخوانیم در جموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، اولین سالگرد گروه ایرانی بخوانیم روز پنج شنبه 5 دی ماه 1398 در جموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©