شماره: 1285
1398/10/25
برگزاری نشست تخصصی آسیب شناسی تهذیبی و تربیتی
برگزاری نشست تخصصی آسیب شناسی تهذیبی و تربیتی

نشست تخصصی آسیب شناسی تهذیبی و تربیتی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، نشست تخصصی آسیب شناسی تهذیبی و تربیتی با حضور مدیران و معاونین تهذیب حوزه علمیه استان تهران روز چهارشنبه 25 دی ماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

لازم به ذکر است، این جلسه به همت معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان تهران و با هدف هم اندیشی پیرامون مسائل تربیتی مرتبط با تربیت و پرورش طلاب برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©