شماره: 1287
1398/10/25
برگزاری چهاردهمین نشست فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی
برگزاری چهاردهمین نشست فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی

چهاردهمین نشست فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، چهاردهمین نشست فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی روز چهارشنبه 25 دی ماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

لازم به ذکر است، در حاشیه چهاردهمین نشست فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی، اولین نمایشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی ایکال با الهام از نمادهای رضوی برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©