شماره: 1291
1398/10/26
برگزاری عهدواره مادران و کودکان تهران با سردار دل‌ها
برگزاری عهدواره مادران و کودکان تهران با سردار دل‌ها

عهدواره مادران و کودکان تهران با سردار دل‌ها با عنوان «نسل سلیمانی‌ها» در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، عهدواره مادران و کودکان تهران با سردار دل‌ها با عنوان «نسل سلیمانی‌ها» روز پنج شنبه 26 دی ماه 1398 با حضور مادران، همسران و فرزندان شهدا در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©