شماره: 1308
1398/11/17
برگزاری عصر شعر «جلوه فجر سلیمانی»
برگزاری عصر شعر «جلوه فجر سلیمانی»

عصر شعر «جلوه فجر سلیمانی» همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، عصر شعر «جلوه فجر سلیمانی» همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی روز پنج شنبه ۱۷ بهمن ماه 1398 با حضور و شعرخوانی شاعران آیینی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©