شماره: 1340
1399/03/22
برگزاری پانزدهمین نشست عمومی مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
برگزاری پانزدهمین نشست عمومی مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

پانزدهمین نشست عمومی مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، پانزدهمین نشست عمومی مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی روزپنج شنبه 22 خردادماه 1399 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

.جهت مشاهده گزارش تصویری اینجا کلیک کنید

حق انتشار محفوظ است ©