شماره: 587
1392/04/04
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت چهارم
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت چهارم

مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. در این بخش از مستند، ابعاد شخصیتی، علمی، مبارزاتی و همچنین نحوه شهادت شهید والامقام آیت الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی به تصویر درآمده است.
روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت چهارم

حق انتشار محفوظ است ©