شماره: 920
1397/09/28
دیدار مدیرعامل مجموعه فرهنگی سرچشمه با خانواده شهید حسن بخشایش
دیدار مدیرعامل مجموعه فرهنگی سرچشمه با خانواده شهید حسن بخشایش

مدیرعامل مجموعه فرهنگی سرچشمه طی دیدار هفتگی خود با خانواده شهدای هفتم تیر 1360 با خانواده شهید حسن بخشایش دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی، سعید گل شناس مدیرعامل مجموعه فرهنگی سرچشمه روز 26 آذرماه 1397 در دیدار هفتگی خود با خانواده شهدای هفتم تیر 1360 با خانواده شهید حسن بخشایش دیدار و گفت و گو کرد.
حق انتشار محفوظ است ©