محمد بالاگر
جاودانه ها

یکی از جوان‌ترین شهدای واقعه هفت تیر بود. ۲۲ سال بیشتر نداشت و مسئولیت واحد صوتی وتصویری حزب جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود. با این‌که بسیار جوان بود اما چندین بار شهامت خود را در صحنه‌های دفاع مقدس به رخ دشمنان کشیده بود و افتخار شرکت در جبهه‌ها را با خود یدک می‌کشید.